Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku

 

 
 

 

Uroczyste otwarcie LAPIDARIUM  w Zespole  Szkół
im. W
ładysława  Jagiełły w  KURZĘTNIKU


 

         22 października 2014 roku w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku odbyło się uroczyste otwarciu Lapidarium, w którym utworzono  pomnik przyrody – „Grupa trzech głazów narzutowych  w Kurzętniku”.

Patronaty nad uroczystością objęły: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Państwowy Instytut Geologiczny – Oddział Geologii Morza w Gdańsku. Inicjatorką projektu budowy jest pani Alicja Szarzyńska 

 z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Kierownik Olsztyńskiego Centrum Edukacji EkologicznejOznaczeniem składu mineralnego eksponatów zajął się dr Piotr Ziółkowski – geolog z Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Kurzętnickie  Lapidarium zostało wpisane do Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski przez Oddział Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego -  PIB z siedzibą w Gdańsku (warto dodać, że ze względu na jego umiejscowienie             na terenie zabudowanym jest to ewenement w skali kraju).

Budowę Lapidarium sfinansowano m.in. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Przedsięwzięcie wsparły miejscowe firmy, osoby  prywatne,  pomagali rodzice uczniów, nauczyciele,  geolodzy z Wydziału Geologii UW, strażacy, rolnicy. Dzięki dużemu zaangażowaniu społeczności lokalnej udało się wybudować muzeum, które będzie inspiracją     do poszerzania wiedzy z dziedziny geologii, geografii, przyrody. Koordynatorami projektu są Jacek Rydel              i Marek Dziekoński.

Na uroczystość przybyli między innymi: dr Regina Kramarska Dyrektor Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, Alicja Szarzyńska – Kierownik OCEE w Olsztynie, Grzegorz Siemieniuk przedstawiciel WFOŚiGW w Olsztynie, Wojciech Dereszewski Wójt Gminy Kurzętnik, Zbigniew Lewicki Przewodniczący Rady Gminy Kurzętnik, darczyńcy głazów, przedstawiciele firm, strażacy z Krzemieniewa, a także osoby prywatne, które wsparły budowę muzeum skalnego.  

Muzeum Skalne w Kurzętniku jest jednym z większych 

w Polsce. Występują tu  „olbrzymy skalne”, którym nadano statut pomnika przyrody - „Grupa trzech głazów narzutowych w Kurzętniku ” i  na cześć darczyńców nazwano imionami: Jan, Adam, Kazimierz. Podziwiać można również mniejsze wartościowe eksponaty np. skały typu piroksenit, marmury, wapienie krynoidowe, porfiry, granity rapakivi, migmatyty, kwarcyty, dioryty, melafiry, gabra.  Skały  te gromadzono przez wiele miesięcy, mają one niepowtarzalny charakter i cechuje je ciekawy skład petrograficzny, rzadko spotykany na terenie naszego kraju.

Zachęcamy do zwiedzania Lapidarium – eksponaty zostały oznaczone i sklasyfikowane, a opisy znajdują się na tablicach informacyjnych.

PISZĄ O NAS RÓWNIEŻ TUTAJ !

LINK DO : WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE 

                     WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OLSZTYNIE

 

            

_________________________________________________________________________________
 

Nakręć się i pomagaj

    Nasza szkoła uczestniczy w akcji zbierania plastikowych nakrętek. Serdecznie zapraszamy wszystkich  do udziału w tej akcji charytatywnej. Prosimy o zbieranie (w domu) różnorodnych plastikowych nakrętek (od napojów, soków, płynów do mycia, kąpieli itp.). W czerwcu w wyznaczony dzień odbędzie się szkolna zbiórka

i podsumowanie akcji.

Na terenie szkoły zostały rozstawione pojemniki, do których również będzie można wrzucać nakrętki.

Osoba odpowiedzialna za akcję na terenie szkoły- logopeda, p. Anna Sobolewska. 

_______________________________________________________________________


 


 

DOBRE WYSTĘPY SZTAFET W MISTRZOSTWACH POWIATU

I WOJEWÓDZTWA

 

 W Bratianie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nowomiejskiego   w Sztafetowych Biegach Przełajowych dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Bezkonkurencyjne okazały się sztafety wystawione przez naszą szkołę, gdyż zajęły trzy pierwsze miejsca. Sztafety, które zajęły pierwsze miejsca awansowały na mistrzostwa województwa, które odbyły się 16 października w Nowym Mieście Lub.             na autodromie.

 

Dziewczęta szkoła podstawowa:

Powiat  – I miejsce

Województwo – dziewczęta nie ukończyły biegu.

Skład sztafety: Bartkowska Oliwia, Kierzenkowska Oliwia, Szuchmilska Oliwia, Witkowska Nicol, Otremba Patrycja, Kowalewska Teresa, Domżalska Wiktoria, Cieszewska Patrycja, Osmańska Marta, Kozłowska Agata, Czynsz Julia, Garbicz Weronika.

 

Dziewczęta gimnazjum:

Powiat – I miejsce

Województwo – XI miejsce / 15 sztafet.

Skład sztafety: Katarzyna Brzozowska, Julia Czyżewska, Aleksandra Osmańska,  Michalina Zaborowska, Kozłowska Agata, Kołakowska Alicja, Pawłowska Kamila, Rochewicz Julia, Klonowska Anna, Cherkowska Wiktoria, Garbicz Agata.

 

Opiekunowie: p. Sylwia Gortatowska, p. Jowita Jankowska.

 

Chłopcy szkoła podstawowa:

Powiat  – I miejsce

Województwo – VII miejsce / 11 sztafet.

Skład sztafety: Dachowski Norbert, Osmański Piotr, Urbański Mateusz, Kalisz Roman, Pruchniewski Kacper, Sendlewski Mateusz, Jaroński Patryk, Grzywacz Jakub, Ziółkowski Paweł, Cygan Mateusz.

Opiekun: p. Jan Potomski

 


 

 _________________________________________________________________________________


 

NASI  PIŁKARZE  MISTRZAMI  GMINY  W  PIŁCE  NOŻNEJ

 

            Na “Orliku” w Kurzętniku odbyły się gminne rozgrywki     w piłkę nożną chłopców szkół podstawowych. Do rywalizacji przystąpiły drużyny chłopców ze szkół podstawowych  w Brzoziu Lub., Marzęcicach, Tereszewie i Kurzętniku. Po rozegraniu meczów “każdy z każdym” najlepszą drużyną okazała się reprezentacja gospodarzy, za nią uplasowali się chłopcy z Marzęcic, trzecie miejsce przypadło drużynie z Tereszewa,  a czwarte miejsce zajęli piłkarze z Brzozia Lub.

 


 


 

Wyniki spotkań naszych chłopców:

 

SP Kurzętnik – SP Brzozie Lub.    6 : 0 

SP Kurzętnik – SP Tereszewo       3 : 0

SP Kurzętnik – SP Marzęcice        1 : 0

 

Skład drużyny: Dachowski Norbert, Osmański Piotr, Urbański Mateusz, Garbicz Michał, Kalisz Roman, Sendlewski Mateusz, Gałdecki Michał, Kamiński Wojciech, Umiński Dawid, Ziółkowski Paweł.

 

Opiekun: pan Jan Potomski


 

_______________________________________________________________________________________________

 

DZIEŃ PAPIESKI


   Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego było wezwanie: ,,Świętymi bądźcie’’. Ten dzień uczczono uroczystym apelem, podczas którego uczniowie przedstawili postacie trzech ostatnich papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka. Przypomniano po kilka wypowiedzi każdego z Nich na temat świętości i Bożego Miłosierdzia. Na zakończenie wspólnie odśpiewano ,,Barkę’’.  


 

________________________________________________________________

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ U JAGIEŁŁY


 

     Dzień Edukacji Narodowej to święto równie mocno lubiane przez nauczycieli jak i  przez uczniów – pracownicy oświaty w tym dniu przyjmują życzenia, a dla uczniów jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. O godz. 9.00 uczniowie i ich rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi spotkali się w hali sportowej na uroczystym apelu. Akademię rozpoczęła pani Dyrektor Krystyna Wójcik – Wiśniewska mową na temat odpowiedzialności zawodu nauczyciela, ale także satysfakcji, którą ten zawód daje. Głos zabrała również pani Teresa Łątkowska – Sekrzetarz Gminy Kurzętnik, a także Przewodnicząca Rady Rodziców pani Marta Wardowska. Miłym momentem było wręczenie przez panią dyrektor nagród oraz wyróżnień pracownikom szkoły.

Równie ważnym wydarzeniem było pasowanie dzieci z klas pierwszych szkoły podstawowej na uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku. W tym roku szkolnym naukę rozpoczęły aż trzy klasy pod kierunkiem wychowawczyń: pani Emilii Barańskiej, pani Agaty Kopańskiej i pani Zofii Szczech.


 

LINK DO FILMU  Z  UROCZYSTOŚCI


 

_____________________________________________________________________________________ 

    PIERWSZAKI Z GIMNAZJUM JUŻ PO ŚLUBOWANIU 


 

  10 października w naszej szkole odbyło się ślubowanie klas pierwszych gimnazjum. Podczas oficjalnej uroczystości uczniowie wypowiedzieli słowa przysięgi na sztandar szkoły według przyjętego ceremoniału, po czym Pani Dyrektor Krystyna Wójcik-Wiśniewska dokonała aktu mianowania każdego ucznia na pełnoprawnego członka społeczności gimnazjalnej.

 W drugiej części uroczystości, uczniowie zmagali się w kilku konkurencjach. Dziewczęta i chłopcy klasy 1a i 1b mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętnościami artystycznych i wokalnych , wiedzy na temat naszej szkoły oraz wykazanie się sprawnością fizyczną. Nie oszczędzono również wychowawczyń, które musiały wykazać się wiedzą na temat swoich klas.

Uroczystość została przygotowana przez uczniów klasy 2a i 2b pod okiem Pani Jowity Jankowskiej i Pana Marcina Lendziona. Oprawę muzyczną przygotowała Pani Anna Grenasiuk. 


 


 

____________________________________________________________________________________ 

  

Akcja Środowiska z okazji Sprzątania Świata

   Uczniowie Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, jak co roku, włączyli się w ogólnopolską akcję SPRZĄTANIE ŚWIATA 2014 pt.

                „TURYSTO SZANUJ ŚRODOWISKO !”


 

          19 września br. W hali sportowej odbyła się prelekcja dotycząca środowiska naturalnego naszej okolicy, którą przedstawiła pani Marta Kowalska ze Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lub. Dla uczniów przygotowano konkursy ekologiczne. Następnie uczniowie ruszyli w teren, by oczyścić swą okolicę ze śmieci. Sprzątano teren Kurzętnika, Lipowca, Nielbarka, RSP, Krzemieniewa, Bratuszewa oraz Brzozia Lubawskiego, pamiętając o zasadach segregacji odpadów. W nagrodę       w poszczególnych miejscowościach rozpalono ogniska, przy których można było odpocząć, upiec kiełbaski       i mile spędzić czas. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli Urząd Gminy w Kurzętniku, sołectwa gminne, samorządowcy.

 Na szczególne podziękowania zasłużyli sołtysi wsi: Krzemieniewa (pan Mariusz Klimek), Nielbarka (pan Krzysztof Mejka), Lipowca (pani Elżbieta Wadecka), Bratuszewa (pan Jan Goszka), Brzozia Lubawskiego (pan Zbigniew Burzacki), Kurzętnika (pani Anna Lewicka i pan Krystian Babalski). Na swoich terenach zadbali  o organizację sprzątania, przygotowanie ognisk, kiełbasek i napojów dla dzieci. Do prac włączyły się też z ochotą panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Krzemieniewie i Nielbarku. Młodym ekologom na zakończenie akcji na Górze Zamkowej w Kurzętniku podziękował Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski. Koordynatorami akcji byli Marek Dziekoński i Jacek Rydel. 


 

__________________________________________

Certyfikat ,,Zielonej Flagi"

 

     Przedszkole w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku jest jedną z 276 placówek, którym przyznano międzynarodowy certyfikat ,,Zielonej Flagi”.

 

       W dniu 16 września 2014 miało miejsce posiedzenie członków Kapituły Programu Szkoły dla Ekorozwoju, która zatwierdziła ocenę aplikacji o certyfikaty Zielonej Flagi  i Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej, nadesłanych przez szkoły i przedszkola za rok szkolny 2013/14.

Decyzją Kapituły Programowej, przyznano w sumie 276 certyfikatów, a w tym:

  • 35 certyfikatów Zielonej Flagi  przyznanych na okres 3 lat 
  • 195 certyfikatów Zielonej Flagi  przyznanych na okres 1 roku
  • 46 certyfikatów Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej, przyznanych na okres 1 roku

„Zielona Flaga" jest prestiżowym, międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 58 krajów całego świata. Program ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w przedszkolach, szkołach i ich otoczeniu.

 _______________________________________________________________________________________

 

Na sukces najbardziej mogą liczyć ci rodzice, którzy przyznają się do popełnionych błędów własnym dzieciom – to najlepsza i najprostsza metoda dotarcia do ich serc.

                                                             J. Taylor 

Zapraszamy Rodziców!

              Od 17 września 2014r. startuje  w naszej szkole program wspierania i podnoszenia kompetencji wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców " w ramach projektu „Edukujemy i przeciwdziałamy przemocy" realizowanego przez GOPS w Kurzętniku.

Projekt przewiduje realizację 10 spotkań, na których rodzice będą mieli możliwość zapoznania się między innymi      z takimi zagadnieniami jak:  wyznaczanie granic w relacjach rodzinnych,  karanie i nagradzanie dzieci, motywowanie ich do współpracy, umiejętne rozwiązywanie konfliktów, wspieranie procesu usamodzielniania się dzieci, modyfikowanie niepożądanych zachowań dzieci oraz wiele innych wskazówek dotyczących wychowania.

Rodziców chętnych do udziału w programie proszę o zgłaszanie telefonicznie  (56 4740985 ), osobiście                         w sekretariacie szkoły lub do wychowawcy klasy/ grupy przedszkolnej, do dnia 15 września 2014 r. Liczy                     się kolejność zgłoszeń, ponieważ grupa będzie liczyła tylko 13  osób.

Organizator zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe oraz słodki poczęstunek i kawę. Serdecznie zapraszam - realizator szkolenia Izabela Błędowska.

_______________________________________________________________________

  ZABRZMIAŁ PIERWSZY DZWONEK W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

       

    Pierwszego września uczniowie Zespołu Szkół  im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku rozpoczęli nowy rok szkolny 2014/2015. Inaugurację roku szkolnego rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele parafialnym.

Na hali sportowej uczniowie zostali uroczyście powitani przez dyrektora szkoły – panią Krystynę Wójcik-Wiśniewską. Dyrektor Zespołu Szkół życzyła uczniom powodzenia i wytrwałości w realizowaniu swoich celów. Następnie dzieci i młodzież spotkali się z wychowawcami.       


 

Zapraszamy do obejrzenia filmu z uroczystości rozpoczecia roku szkolnego.            

_________________________________________________________________________________


 

 DZIEŃ  SPORTU  W  SZKOLE

 

    Dnia 30 maja w ramach obchodów „Dnia Sportu” dla klas IV – VI odbyły się międzyklasowe rozgrywki sportowe. Każdy uczeń startował w 6 konkurencjach, a uzyskany wynik był przeliczany na punkty. Prowadzona była oddzielnie punktacja dla dziewcząt i chłopców. Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji i podsumowaniu wszystkich punktów kolejność  przedstawiała się następująco:

    DZIEWCZĘTA:                                                 CHŁOPCY:

1.      Klasa 4a                                                        1. Klasa 5b

2.      Klasa 4 b                                                       2. Klasa 5a

3.      Klasa 5a                                                        3. Klasa 6b

4.      Klasa 5b                                                       4. Klasa 4a

5.      Klasa 6a                                                       5. Klasa 6a

6.      Klasa 6b                                                       6. Klasa 4b

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii otrzymali puchary i dyplomy, zaś pozostałe klasy otrzymały dyplomy. 


 

W klasach gimnazjalnych odbył się turniej  piłki siatkowej.

POWIATOWY TURNIEJ EDUKACYJNY  „KTO SPORTU NIE UNIKA - TEMU ZDROWIE NIE UMYKA”


    30. maja 2014r w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim odbył się powiatowy turniej edukacyjny „KTO SPORTU NIE UNIKA - TEMU ZDROWIE NIE UMYKA”.Uczestnikami turnieju byli uczniowie klas trzecich ze szkół powiatu nowomiejskiego.Naszą szkołę reprezentowali: Patryk Gruźlewski, Leon Mączkowski, Natalia Szałkowska – uczniowie klasy IIIa oraz Kamil Kłosowski, Maja Makowska i Bartosz Smoliński z klasy IIIb.Na spotkaniu prezentowane były owocowo – warzywne kramiki ze zgromadzonych przez siebie owoców, warzyw i ich przetworów oraz prace plastyczne związane z tematyką turnieju.Uczniowie rozwiązywali zagadki i łamigłówki, rywalizowali w konkurencjach sportowych, wspólnie przyrządzili sałatki owocowe, które zjedli ze smakiem. Turniej zakończył                      się wręczeniem nagród i pamiątkowych dyplomów. 

ŚWIĘTO SZKOŁY

      Dnia 29 maja obchodziliśmy Święto Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru             i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos  zabrała  Pani Dyrektor oraz ogłoszono wyniki konkursu historycznego i plastycznego. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością sam Władysław Jagiełło,

który przypomniał zebranym historię swego życia i panowania (w postać Jagiełły wcielił się Miłosz Lisakowski. Część oficjalną zakończono odśpiewaniem przez Kantylenę Bogurodzicy i hymnu szkoły.

     Część artystyczną rozpoczęto od przedstawienia pt. .Jeden dzień z życia klasy IIIa, które 

z przymrużeniem oka opowiada o trudach ucznia. Następnie swoje talenty wokalne i muzyczny zaprezentowali uczniowie naszej szkoły: Paulina Jamroży, Aleksandra Lewicka, Aleksandra Kłosowska, Julia Lisakowska, Natalia Lewandowska, Julia Kozłowska, Paulina Danielewska, Oliwia Gortatatowska, Zuzanna Nowińska, Alicja Kołakowska, Oliwia Trzcińska, Julia Czynsz, Natalia Lelińska, Olga jabłońska, Miłosz Lisakowski, Bartosz Zieliński. Uroczystość zakończyła się występem tanecznym grup przedszkolnych, do których przyłączyła się publiczność.     

_______________________________________________________________________