Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku

 

 
 

SZKOLNE KOŁO PCK

ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA PCK

Postanowienia Ogólne

1. Ruch Młodzieżowy Polskiego Czerwonego Krzyża nosi nazwę Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża i posługuje się skrótem „MPCK”.

2. Młodzież PCK jest integralną częścią Polskiego Czerwonego Krzyża. Nieprzerwanie, od 1921, zrzesza dzieci i młodzież działające w oparciu o idee i zasady Czerwonego Krzyża.

3. Młodzież PCK działa na podstawie Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża, niniejszego dokumentu oraz szczegółowych regulaminów.

4. Znakiem organizacyjnym MPCK jest znak Czerwonego Krzyża na białym tle w obwódce    z napisem „Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża” lub „Młodzież PCK”.

 

Cele działalności Młodzieży PCK

5. Celem strategicznym Młodzieży PCK jest pomoc osobom wymagającym wsparcia poprzez kształtowanie postaw humanitarnych w środowiskach dziecięco – młodzieżowych

i ich aktywizację na rzecz osób potrzebujących.

6. Celami operacyjnymi Młodzieży PCK są:

a) kształtowanie postaw humanitarnych wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwianie ich na krzywdę drugiego człowieka,

b) promowanie i wspieranie działań dzieci i młodzieży na rzecz potrzebujących,

c) tworzenie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci  i młodzieży,

d) wykształcenie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia,

e) budowa i wzmacnianie struktur Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża,

f) wspieranie Stowarzyszenia w wypełnianiu jego misji.

 

Członkowie Młodzieży PCK, ich prawa i obowiązki

7. Członkiem Młodzieży PCK jest osoba fizyczna, która nie ukończyła 30 roku życia, wyraziła wolę przystąpienia do organizacji i została przyjęta przez zarząd właściwej jednostki podstawowej MPCK. Osoba, która ukończyła 30 rok życia może działać na rzecz Młodzieży PCK, nie będąc jednocześnie członkiem ruchu młodzieżowego.

8. Członek Młodzieży PCK ma prawo:

a) uczestniczyć w działaniach MPCK i PCK,

b) przekazywać do władz MPCK i PCK swoje uwagi i postulaty w sprawach działalności młodzieżowej oraz przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży,

c) wybierać i być wybieranym do władz MPCK i Stowarzyszenia (członkowie, którzy nie ukończyli 18 lat korzystają z tego prawa wyłącznie w strukturach Młodzieży PCK),

d) korzystać z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia, wg obowiązujących zasad,

e) posiadać legitymację i odpowiednie odznaki organizacyjne,

f) otrzymać honorową odznakę PCK odpowiedniego stopnia – zgodnie obowiązującymi zasadami

9. Członek Młodzieży PCK ma obowiązek:

a) przestrzegać postanowień Statutu PCK, Struktury i Zasad Działania Ruchu Młodzieżowego PCK oraz szczegółowych regulaminów,

b) brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,

c) regularnie opłacać składkę członkowską.

 

 

11. Struktura organizacyjna Ruchu Młodzieżowego PCK składa się z dwóch części:

a) jednostki podstawowe,

b) rady młodzieżowe PCK,

 

12. Jednostkami podstawowymi Młodzieży PCK są:

a) szkolne koła PCK, posługujące się skrótem SK PCK,

b) akademickie koła PCK, posługujące się skrótem AK PCK,

c) grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK, posługujące się skrótem  SIM PCK,

d) inne grupy Młodzieży PCK.

 

13. Jednostki podstawowe Młodzieży PCK działają w różnych środowiskach, skupiając  w swych

szeregach dzieci i młodzież oraz osoby działające na ich rzecz.

14. Powołanie jednostek podstawowych Młodzieży PCK następuje na podstawie przepisów Statutu PCK i niniejszego dokumentu. O powołaniu nowej jednostki należy poinformować macierzysty zarząd rejonowy PCK oraz radę młodzieżową odpowiedniego szczebla.

15. Nad działalnością jednostek podstawowych Młodzieży PCK czuwają rejonowe organy statutowe PCK oraz rejonowe rady młodzieżowe PCK.

16. Informacje o działaniach podejmowanych przez jednostki Młodzieży PCK, przekazywane są zarządom rejonowym PCK oraz radom młodzieżowym odpowiedniego szczebla.

17. Przy doborze opiekunów oraz instruktorów zajmujących się sprawami młodzieżowymi należy brać pod uwagę opinie członków poszczególnych jednostek podstawowych Młodzieży PCK. 

WYPRAWKA DLA "ŻAKA"


 

Pierwszym zadaniem SK PCK w roku szkolnym 2014/2015 było przekazanie przyborów szkolnych w ramach akcji "Wyprawka dla Żaka" .Przybory trafiły do uczniów klas I-VI . SK PCK dziękuje wychowawcom za współpracę podczas tworzenia listy obdarowanych uczniów naszej szkoły


 

_____________________________________________________________________________________

 

We wrześniu 2014 r. wznowiło działalność Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża istniejące przy Szkole Podstawowej w ZS im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku.

 

W wyniku wyborów wyłoniono samorząd, w skład którego weszły:

 

Julia Czynsz - przewodnicząca

Oliwia Bartkowska - sekretarz

Martyna Lamkowska - skarbnik

Aranowska Faustyna

Danielewska Paulina

Garbicz Weronika

Kalinowska Daria

Rzymska Julia

Szałkowska Anna

Tworzowska Agnieszka

Otręba Patrycja

Opiekę nad grupą wolontariuszek sprawuje pani Żaneta Gorczyńska.


 

_____________________________________________________________________________________

SAMORZĄD SZKOLNEGO KOŁA PCK: 

Przewodnicząca : Ola Kłosowska

Z-ca :  Kinga Ziołkowska

Skarbnik : Martyna Osicka 

 

 

 

Skład Szkolnego Koła PCK :

 

- Maja Cieszewska,

- Martyna Osicka,

- Joanna Badowska,

- Aleksandra Kłosowska,

- Dorota Śliwińska,

- Oliwia Suchocka,

- Kinga Kutza,

- Katarzyna Gałdecka,

- Kinga Ziołkowska,

- Marta Dąbrowska,

- Magda Kłosowska,

- Monika Drzewińska,

- Alicja Kołakowska,

- Julia Kreńska,

- Anna Klonowska,

- Kornelia Fimiarz,

- Karolina Kamińska,

- Julia Cerklańska,

- Lucyna Mech


 


 


 

 OLIMPIADA PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK

Dnia 21 listopada 2013 r. w ZS im. W. Jagiełły odbył się szkolny etap Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Do konkursu przystąpiło 6 uczennic szkoły podstawowej: Martyna Bartkowska, Katarzyna Brzozowska, Julia Czynsz, Aleksandra Kłosowska, Oliwia Trzcińska i Agnieszka Tworzowska. Do rejonowego etapu zakwalifikowały się Oliwia Trzcińska i Julia Czynsz z klasy V b. Gratulujemy i trzymamy kciuki!!! :-)

 JESTEŚMY W KLUBIE SZKÓŁ UNICEF

We wrześniu 2013 r. ZS im. W. Jagiełły w Kurzętniku przyłączył się do Klubu Szkół UNICEF. Jest to inicjatywa, która zrzesza szkoły zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei pomocy humanitarnej. Celem Klubu jest:                                                                                                                        

-edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata,

-budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości,

- zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF w ramach organizowanych projektów,

- propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej.

Mamy nadzieję, że członkowstwo w klubie okaże się ciekawym i ważnym doświadczeniem dla całej społeczności szkolnej. Koordynatorem została p. Żaneta Gorczyńska, która jest odpowiedzialna za utrzymywanie stałego kontaktu z UNICEF oraz prowadzenie „Kącika UNICEF”.

Nasze akcje

W październiku 2013 r. ZS im. W. Jagiełły w Kurzętniku przyłączył się do akcji „Gwiazdka dla Afryki”. Będzie ona realizowana jako projekt edukacyjno – pomocowy do końca lutego 2014 r.

Celem projektu jest:

-zapoznanie uczniów z sytuacją w krajach rozwijających się, w tym głównie w Sierra leone,

- kształtowanie wśród uczniów postawy zaangażowania społecznego,

- zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone.

W ramach projektu w grudniu 2013 r. zostanie zorganizowana sprzedaż symbolicznych prezentów. Uzyskane środki będą przeznaczone na zakup szczepionek przeciwko najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego oraz na zakup przenośnych lodówek, które pozwalają na ich transport nawet do najtrudniej dostępnych miejsc w krajach rozwijających się.

Każda szkoła, która poprowadzi kampanię „Gwiazdka dla Afryki”, może wziąć udział w konkursie na projekt najbardziej oryginalnej kartki z pozdrowieniami dla rówieśników w Sierra Leone. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu w Kąciku UNICEF.   


 

„MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z GŁODEM”

17.10.2013r. obchodzony był Światowy Dzień Walki z Głodem. Uczennice naszej szkoły należące do SK PCK przygotowały kanapki, którymi  częstowały uczniów. W całej szkole zostały również rozwieszone plakaty  informujące o  tym dniu. 

 

„GODNE DZECIŃSTWO”

12.10.2013r. uczennice naszej szkoły należące do SK PCK brały udział w akcji „Godne Dzieciństwo”. Tego dnia w godzinach od 9 do 15 nasze wolontariuszki pakowały zakupy klientom sklepu TESCO.  W akcji tej brały udział:

1. Dorota Śliwińska

2. Ola Kłosowska

3. Maja Cieszewska

4. Alicja Kołakowska

5. Marta Dąbrowska

6. Kasia Gałdecka 

„WYPRAWKA DLA ŻAKA”

 

W dniach od 30.08.2013r. do 02.09.2013r. odbywała się akcja „Wyprawka dla Żaka”, podczas której w 3 sklepach zbierane były przybory szkole dla biednych dzieci. Łącznie przygotowano 66 wyprawek na łączną kwotę 2.500zł.

W zbiórce uczestniczyli :

1.       Maja Cieszewska,

2.       Kinga Ziołkowska,

3.       Monika Drzewińska,

4.       Dorota Śliwińska,

5.       Ola Kłosowska,

6.       Magda Kłosowska,

7.       Katarzyna Gałdecka,

8.       Marta Dąbrowska. 


 

16 października obchodzimy Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem. Ma on na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na rosnący w świecie problem niedożywienia. Głód to zjawisko występujące nie tylko w państwach trzeciego świata czy terenach objętych konfliktami zbrojnymi. Obecny jest również w polskich domach.

 

 

Co 3,6 sekundy na świecie ktoś umiera z głodu. Ok. 815 milionów ludzi w świecie cierpi głód i niedożywienie. 1/12 ludzi na świecie choruje z niedożywienia, w tym 160 milionów dzieci poniżej piątego roku życia . Według Światowej Organizacji Zdrowia 1/3 ludności świata jest dobrze odżywiona, 1/3 jest niedożywiona,

a 1/3 głoduje.


 

Jakie akcje prowadzi PKC w trakcie kampanii Walki z Głodem ?

W ramach Kampanii Walki z Głodem wolontariusze i pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzą kwesty i zbiórki darów rzeczowych. Uczniom i nauczycielom PCK proponuje zorganizowanie w szkołach akcji: "Przynieś kanapkę głodnemu koledze". Firmom proponowane jest zorganizowanie akcji "Tydzień w godzinę", która polega na przekazaniu godzinnego wynagrodzenia na Kampanię Walki z Głodem. Tytuł akcji wywodzi się z jej charakteru - według ostatnich badań GUS, średnie wynagrodzenie w Polsce wynosi 2.200 złotych brutto. W miesiącu są średnio 22 - 23 dni pracujące, co oznacza, iż dziennie zarabiamy około 100 zł. Dzieląc tę sumę przez 8 przepracowywanych dziennie godzin otrzymujemy kwotę 12 złotych. Uśredniając koszt jednego posiłku na szkolnej stołówce do 2,5 złotych, osoba przekazując 12 złotych ("godzina") i zapewnia 5 posiłków ("tydzień") dla jednego dziecka.

Polski Czerwony Krzyż w ramach kampanii organizuje również :

  • akcję      "Chleb" - polegającą na sprzedaży pieczywa pozyskanego od      sponsorów, z której cały dochód przeznaczony jest na dożywianie dzieci;
  • akcję      "Koperta" - w restauracjach biorących udział w akcji na stołach      umieszczane są koperty, dodatkowo w karty menu włożone są wkładki      informujące o podejmowanych działaniach. Osoba, która chce przyłączyć się      do Kampanii wkłada dowolną ilość pieniędzy do koperty i pozostawia ją w      restauracji oddając kelnerowi bądź wrzucając do czerwonokrzyskiej urny.      Cały dochód z tej akcji przekazywany jest na dożywianie najbiedniejszych      dzieci. 


 

Olimpiada Zdrowego Stylu Życia oraz Test z wiedzy o AIDS i HIV.

 

18.09.2013r. odbył się Olimpiada Zdrowego Stylu Życia.

Natomiast 20.09.2013r. uczniowie pisali test z wiedzy o AIDS i HIV.

W tym roku do obu testów zgłosiło się jak nigdy wielu uczniów, chętnych do poszerzenia swojej wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz wirusa upośledzenia odporności.

Tymi uczniami byli: Piotr Krystochowicz, Mateusz Groszewski, Kinga Ziołkowska, Maja Cieszewska, Ola Kłosowska, Ola Kijowska, Marta Dąbrowska, Kasia Gałdecka, Łukasz Rutkowski. W pierwszym starciu najlepiej wypadła Marta Dąbrowska oraz Kinga Ziołkowska, natomiast test z wiedzy o AIDS i HIV najlepiej poszedł Oli Kijowskiej i Kindze Ziołkowskiej. Dziewczyny będą reprezentowały naszą szkołę 07.12.2013r. na szczeblu powiatowym. Życzymy im powodzenia !